عکس نوشته عاشقانه ۹۴ تیکه دار و غمگین

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

نبض منو قلب تو با هم زده

دلم می خواد … خودت بیایی ببینی …!

عمرا اگه بیام …


 

گالری عکس نوشته های عاشقانه در سال ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

بعضی حرف ها رو نمیشه گفت باید خورد …

ولی بعضی حرف ها رو نه میشهگفت نه میشه خورد …!

میمونه سر دل میشه دل تنگ میشه بغض میشه سکوت !

میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چه مرگته …

عکس نوشته تیکه دار عاشقانه ۹۴

 

عکس نوشته تیکه دار عاشقانه ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

ثمره ی عشق مون

عکس عاشقانه دونفری با بچه

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

علامت حاکم بزرگ روی دست آقاشون 😐

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکش نوشته

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه دونفری

www.campin.ir

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته تیکه دار عاشقانه

عکس عاشقانه بوسه , عکس های بوسه عاشقانه , عکس عاشقانه جدید

عکس های عاشقانه بوسه

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته تیکه دار عاشقانه

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

کاش در این شهر دکتری پیدا میشد

و تو را برایم تجویز میکرد

تا باورت شو حال من فقط با تو خوب می شود …

عکس نوشته عاشقانه

۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

امروز هم با بی تو بودن گذشت …

عکس نوشته عاشقانه ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

همه جا هستی

در نوشته هایم در خیالم

تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم هست …

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته غمگین عاشقانه ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

نزدیک ترین آدم به تو اون کسی هست

که از دورترین فاصله همیشه به فکرته …

 

www.campin.ir

عکس نوشته عاشقانه ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته غمگین جدید ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس عاشقانه

عکس نوشته غمگین جدید ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

هر چقدر آدمارو بیشتر میشناسی

تنهاییت دلچسب تر میشه …

عکس نوشته عاشقانه غمگین جدید ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

تو ! دوم شخص مفرد نیستی

تــــــو همه ی زندگیـــمی

عکس نوشته عاشقانه سال ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

اسم تو برای من قشنگترین آهنــگه

عکس نوشته عاشقانه زیبا

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه زیبا

www.campin.ir

 

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه تیکه دار ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

عکس عاشقانه دو نفری فانتزی

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

گالری عکس نوشته های عاشقانه در سال ۹۴

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه 94 , عکس عاشقانه جدید

قهر که میکنید …

مراقب فاصله ها باشید

بعضی ها همین حوالی

منتظر جای خالی

برای نشستن میگردند

عکس عاشقانه

منبع: amazing.ir